Spørsmål om koronaviruset?

Oppdatert covid-19 status for Grane kommune 26. februar

Vi har per i dag ingen nye smittetilfeller i kommunen.
Det er satt 176 vaksinedoser.
69 graneværinger er nå fullvaksinerte.

 

Kommuneoverlege/smittevernlege Haakon Ljosland informerer om koronaviruset og tiltak som settes i verk lokalt i Grane. 

Visste du at du kan bestille mange kommunale/statlige tjenester selv på nett?

Målet nå er utsette epidemien ved å oppdage og stoppe smitte. Her er den viktigste informasjonen fra kommunen til befolkningen.

På grunn av endring i bemanningssituasjonen i Servicetorget vil vi i en periode ha redusert åpningstid.