Grane sykehjem får nye telefonnummer fra 1. mai. 

Telefon til avdelingen: 902 36 588
Pasienttelefon: 906 84 476

Organisasjoner / enkeltpersoner inviteres til å søke midler til rusfrie enkelttiltak / arrangement for ungdom. Det forutsettes at ungdom bosatt i Grane er målgruppe for tiltaket, og at søknaden er Grane kommune i hende innen 1. november 2020.

NAV Grane kommer her med en del gode råd til dem som får mindre inntekt som følge av koronapandemien.

Du må ringe for å avtale besøket på forhånd (tlf 902 36 588).
Vi har besøkstid mellom klokken 11-13 og mellom klokken 17-19.
Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges. Besøket bør skje utendørs dersom dere er flere enn to besøkende samtidig.

Busstreiken er nå over, og det betyr at alle skolebussene kjører som normalt fra og med i dag ved skoleslutt.

Vi vil samtidig benytte anledningen å takke foresatte og alle andre som har stilt opp for å få elevene både til og fra skolen denne uka. Tusen takk - dere er gull!

Vh
Rektor

 Datahjelpen er et gratis lavterskeltilbud, og åpent for alle.

Hvert år foretar Posten en gjennomgang av postnummerstrukturen i Norge og dette kan medføre enkelte endringer og justeringer. 
Nå blir Grane kommune rammet av endringer og 8680 Trofors deles inn i flere postnummer.

Eier du skogarealer? Da har du nå muligheten til å få en helt gratis vurdering av din skog for å øke inntjening og verdien på eiendommen din.

Grane kommune har sammen med andre kommuner på Indre Helgeland gått sammen for å finansiere en skogpådriver, han er tilgjengelig for alle spørsmål dere har vedrørende skog og kommer gjerne på besøk for å se på skogen din.

Grane kommune registrerer at det kommer en del spørsmål/kommentarer vedrørende kommunale avgifter i forbindelse med hytteforbud og korona.

Hytteforbud er innført på landsbasis jfr. Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold i fritidsboliger mv., og gjelder ikke bare for Grane. Dette forbudet oppheves 20.04.20. Det oppfordres fortsatt til ikke å ta unødige fritidsreiser. Det vil  derfor i praksis være forskjell på om din hytte ligger innen for egen bo- og arbeidsmarkedsregion hvor reiser til hytta er helt i orden.

Det vil ikke blir gitt reduksjon i kommunale avgifter for denne perioden.

Hvis du/dere ønsker å klage på dette, må det sendes en formell klage til kommunen.

 Tidenes største investering for Grane kommune er under oppføring. På Stormoen vil det de neste månedene reise seg et bygg på 4 000 kvadratmeter. Her vil det nye helsetunet huse 24 sykehjemsplasser, 8 omsorgsboliger, et dagaktivitetssenter, kjøkken og vaskeri. I tillegg blir legekontor, fysioterapeut, hjemmetjenesten og helsestasjon samlokalisert på stedet.